برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی ایرباس320

 َبرنامه ریزی بویینگ 737

 320 B2

320 B2

737 B2

خواهشمند است قبل از انجام پیش ثبت نام و واریز مبلغ آن جهت شرکت در دوره ها با مسئول آموزش تماس گرفته شود.

تلفن تماس:88217550

88068440-1